Save Wrexham's Fire Engine / Achubwch injan dân Wrecsam

No photo description available.North Wales Fire and Rescue Authority are proposing to cut one of Wrexham's two whole-time fire engines with the loss of 24 firefighters. Wrexham is the largest conurbation in the North, it has a huge industrial estate and the second largest prison in Europe along with a high number of vulnerable people and deprived communities.

These additional pressures will lead to a lack of cover for area, potentially endangering life and putting property at risk. We support enhanced cover for other parts of north Wales but not at the expense of halving the numbers of firefighters available in Wrexham. 

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ystyried torri un o'r ddwy injan dân llawn amser yn Wrecsam a cholli 24 o ddiffoddwyr tân. Wrecsam yw’r dref fwyaf yn y Gogledd, mae ganddi ystâd ddiwydiannol enfawr a’r ail garchar mwyaf yn Ewrop ynghyd â nifer uchel o bobl fregus a chymunedau difreintiedig.

Bydd y pwysau ychwanegol yn arwain at anhawsterau delio â thannau a digwyddiadau brys yn yr ardal, gan beryglu bywydau o bosibl a rhoi eiddo mewn perygl. Rydym yn cefnogi mwy o gyflenwad ar gyfer rhannau eraill o'r Gogledd ond nid ar draul haneru nifer y diffoddwyr tân sydd ar gael yn Wrecsam.

 

 

We, the undersigned, call on the North Wales Fire and Rescue Authority not to cut the Wrexham fire appliance and 24 firefighters' jobs.

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i beidio â thorri peiriant tân Wrecsam a 24 o swyddi diffoddwyr tân.

Who's signing

Jean Evans
Paul Smith
Deborah Edwards
Ffi Rogers
Siwan Jones
Diana Wynn
Valerie Wright
Susan Whittle
Lewis Lawson Hughes
Alan Minson
Geraint Jones
Naomi Bedwell
Owain Jones
Geraint Jones
Karen Simpson
Jacqueline Shaw
Vanessa May
David Jones
Chris Wycherley
Elisha Evans
Lauren Griffiths
Glen Lloyd
Jon Jolley
Phil Phillips
Alan Walker
Kenneth Roberts
Glenys Roberts
Andrea Holgate
Mark Edwards
Rhiannon Williams
78 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 58 o ymatebion

 • Jean Evans
  signed 2023-08-12 11:33:00 +0100
 • Paul Smith
  signed 2023-07-27 20:53:46 +0100
  Wrexham is growing continually with housing estates being built all over putting extra pressure on emergency services
 • Deborah Edwards
  signed 2023-07-23 16:04:44 +0100
  Just plain too dangerous.
 • Ffi Rogers
  signed 2023-07-21 14:09:51 +0100
 • Siwan Jones
  signed 2023-07-20 10:01:52 +0100
 • Diana Wynn
  signed 2023-07-20 09:08:12 +0100
 • Valerie Wright
  signed 2023-07-20 08:10:51 +0100
 • Susan Whittle
  signed 2023-07-19 22:02:03 +0100
 • Lewis Lawson Hughes
  signed 2023-07-19 20:51:16 +0100
 • Alan Minson
  signed 2023-07-19 20:03:04 +0100
 • Geraint Jones
  signed 2023-07-19 19:41:29 +0100
 • Naomi Bedwell
  signed 2023-07-19 19:04:30 +0100
 • Owain Jones
  signed 2023-07-19 18:33:41 +0100
 • Geraint Jones
  signed 2023-07-19 18:31:07 +0100
 • Karen Simpson
  signed 2023-07-19 18:28:09 +0100
 • Jacqueline Shaw
  signed 2023-07-19 17:37:57 +0100
 • Vanessa May
  signed 2023-07-19 17:08:39 +0100
 • David Jones
  signed 2023-07-19 17:05:40 +0100
 • Chris Wycherley
  signed 2023-07-19 16:45:35 +0100
 • Elisha Evans
  signed 2023-07-19 16:44:42 +0100
 • Lauren Griffiths
  signed 2023-07-19 16:21:30 +0100
 • Glen Lloyd
  signed 2023-07-19 15:17:36 +0100
  Please don’t deplete our local fire service by taking away an appliance and the jobs of our brave firefighters.
 • Jon Jolley
  signed 2023-07-19 14:42:14 +0100
 • Phil Phillips
  signed 2023-07-19 14:40:06 +0100
 • Alan Walker
  signed 2023-07-19 14:25:20 +0100
 • Kenneth Roberts
  signed 2023-07-19 14:07:57 +0100
 • Glenys Roberts
  signed 2023-07-19 14:06:50 +0100
 • Andrea Holgate
  signed 2023-07-19 14:01:38 +0100
  Please save the appliance and the jobs. We have a huge industrial estate, a new stadium and hospital. Who will cover all these?
 • Mark Edwards
  signed 2023-07-19 13:56:06 +0100
 • Rhiannon Williams
  signed 2023-07-19 12:08:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.