Save Wrexham's Fire Engine / Achubwch injan dân Wrecsam

No photo description available.North Wales Fire and Rescue Authority are proposing to cut one of Wrexham's two whole-time fire engines with the loss of 24 firefighters. Wrexham is the largest conurbation in the North, it has a huge industrial estate and the second largest prison in Europe along with a high number of vulnerable people and deprived communities.

These additional pressures will lead to a lack of cover for area, potentially endangering life and putting property at risk. We support enhanced cover for other parts of north Wales but not at the expense of halving the numbers of firefighters available in Wrexham. 

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ystyried torri un o'r ddwy injan dân llawn amser yn Wrecsam a cholli 24 o ddiffoddwyr tân. Wrecsam yw’r dref fwyaf yn y Gogledd, mae ganddi ystâd ddiwydiannol enfawr a’r ail garchar mwyaf yn Ewrop ynghyd â nifer uchel o bobl fregus a chymunedau difreintiedig.

Bydd y pwysau ychwanegol yn arwain at anhawsterau delio â thannau a digwyddiadau brys yn yr ardal, gan beryglu bywydau o bosibl a rhoi eiddo mewn perygl. Rydym yn cefnogi mwy o gyflenwad ar gyfer rhannau eraill o'r Gogledd ond nid ar draul haneru nifer y diffoddwyr tân sydd ar gael yn Wrecsam.

 

 

We, the undersigned, call on the North Wales Fire and Rescue Authority not to cut the Wrexham fire appliance and 24 firefighters' jobs.

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i beidio â thorri peiriant tân Wrecsam a 24 o swyddi diffoddwyr tân.

Who's signing

Elie Bedwell
William Jones
Clare Price
Nerys Mills
Rachel Davies
Andrew Mills
Ryan Griffiths
Clive Holgate
George Hughes-Evans
Brad Morris
Tony Lock
Jess Cockburn
Elin Roberts
Dan Weir
Chris Holgate
Barbara Davies
Kevin Jones
Arwe[ Owen
Lisa Davies
Anthea Jones
Paul Edwards
Gareth Hadley
Helen Morgan
Nia Wrexham
Dawn Buckle
Shireen Hughes
Rachel Allen
78 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 58 o ymatebion

 • Elie Bedwell
  signed 2023-07-19 12:07:12 +0100
 • William Jones
  signed 2023-07-19 12:05:36 +0100
 • Clare Price
  signed 2023-07-19 12:05:03 +0100
  Wrexhams popularity is growing more and more each day, we cannot afford to reduce any emergency services
 • Nerys Mills
  signed 2023-07-19 11:57:04 +0100
 • Rachel Davies
  signed 2023-07-19 11:53:03 +0100
 • Andrew Mills
  signed 2023-07-19 11:49:02 +0100
 • Ryan Griffiths
  signed 2023-07-19 11:25:47 +0100
 • Clive Holgate
  signed 2023-07-19 11:03:48 +0100
 • George Hughes-Evans
  signed 2023-07-19 10:52:50 +0100
 • Brad Morris
  signed 2023-07-19 10:39:13 +0100
 • Tony Lock
  signed 2023-07-19 10:11:38 +0100
  We must protect our front line Fire Service, with the expanding City in relation to housing, business and hospitality

  This is a crucial service and even one significant injury or death caused by money cut back’s is equivalent to murder.

  Save Our Fire Service (SOFS)
 • Jess Cockburn
  signed 2023-07-19 09:46:06 +0100
 • Elin Roberts
  signed 2023-07-19 09:44:37 +0100
 • Dan Weir
  signed 2023-07-19 09:23:20 +0100
 • Chris Holgate
  signed 2023-07-19 09:15:59 +0100
  It’s not only front like appliances. If We loose our second Wholetime crew, we risk loosing a Ariel ladder platform, a technical rescue unit and an environmental protection unit – all of which cover the WHOLE of north wales – not just Wrexham
 • Barbara Davies
  signed 2023-07-18 23:42:08 +0100
 • Kevin Jones
  signed 2023-07-18 22:11:06 +0100
 • Arwe[ Owen
  signed 2023-07-18 21:52:18 +0100
  To reduce cover on any emergency service is totally wrong. These are important and necessary . I bet you that if a senior councillor watched their home burn down due to cutbacks. The first thing on the agenda at council meetings, would be to increase fire service cover.
 • Lisa Davies
  signed 2023-07-18 20:50:44 +0100
 • Anthea Jones
  signed 2023-07-18 20:40:10 +0100
 • Paul Edwards
  signed 2023-07-18 20:30:49 +0100
 • Gareth Hadley
  signed 2023-07-18 20:30:45 +0100
 • Helen Morgan
  signed 2023-07-18 20:10:56 +0100
 • Nia Wrexham
  signed 2023-07-18 20:04:22 +0100
 • Dawn Buckle
  signed 2023-07-18 19:27:49 +0100
 • Shireen Hughes
  signed 2023-07-18 19:19:37 +0100
 • Rachel Allen
  signed 2023-07-18 19:19:27 +0100
 • Marc Jones
  published this page in Newyddion 2023-07-18 13:36:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd