Plaid Cymru yn galw am ddiweddi 'lladrad cyfreithiol' pensiynau mwyngloddwyr

Dylai'r Llywodraeth roi terfyn ar y 'lladrad cyfreithlon' wargedion pensiynau mwyngloddwyr, yn ol Carrie Harper o Blaid Cymru.

Mae Carrie yn cefnogi ymdrechion Aelodau Seneddol Plaid Cymru, sydd wedi ymuno gyda chyn lowyr i gyflwyno deiseb a thros 100,000 o enwau arni yn mynnu fod y broses yn newid. 

Dywedodd y Cyng. Carrie Harper: "Cynllun Pensiwn y Mwyngloddwyr yw un o'r cynlluniau pensiwn mwyaf yn y Deyrnas Gyfunol, gan ddarparu buddianau i bron i 178,000 o aelodau. Mae'r rhain yn cynnwys cyn-lowyr yn ogystal a gweddwon cyn lowyr - yn cynnwys nifer a weithiodd yng nglofeydd y gogledd megis Bersham, Gresffordd, Hafod, Llay Hall a Llay Main, Black Park a Point of Ayr.
"Mae'r cytundeb a wnaed pan breifateiddiwyd British Coal yn 1994 yn galluogi Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gymryd hanner gwargedion a wneir mewn unrhyw un flwyddyn, sy'n golygu fod arian sydd i fod i fynd at lowyr sydd wedi ymddeol yn mynd i'r Trysorlys. Mae'n ladrad cyfreithlon a dylid rhoi terfyn ar hyn."

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.