Gwell offer diogelwch rhag Covid

Mae Fresh Air NHS yn griw o weithwyr gofal iechyd rheng flaen sy'n cydnabod pwysigrwydd SARS Co-V 2 yn yr awyr. Cefnogwch eu galwad ar i lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau bod mesurau ar waith mewn lleoliadau gofal iechyd, ar gyfer amddiffyn staff a chleifion rhag y feirws yn yr awyr.
Mae hyn yn cynnwys PPE gwell er mwyn eu hamddiffyn rhag y firws yn yr awyr.

Llofnodwch y ddeiseb os gwelwch yn dda.

 

Rydym ni, yr isod, yn cefnogi gweithwyr gofal iechyd yn eu brwydr yn erbyn Covid-19. Rydym yn galw ar i Lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau bod gwell PPE a mesurau eraill yn cael eu rhoi ar waith mewn lleoliadau gofal iechyd er mwyn amddiffyn staff a chleifion rhag y firws yn yr awyr.

Who's signing

Myrddin Williams
Owain Gwent
Jeff Crwys
Glenys Roberts
Juliet Pritchard
Tegwen Parri
Manon Davies
Liz Saville Roberts
Thomasina Powell
Rita Llwyd
Karen Roberts
Mark Strong
Hafwen John
Peredur Owen Griffiths
Elwyn Vaughan
Elin Walker Jones
Ema Owen
Sian Thomad
Arwel Roberts
Dave Morgan
Helen Roberts
Gaynor Williams
Hugh Gwynne
Elizabeth Eirwen Owen
Wyn Williams
Arthur Evans
Moi Parri
Griff Morris
64 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 56 o ymatebion

 • Myrddin Williams
  signed 2021-01-21 20:40:52 +0000
 • Owain Gwent
  signed 2021-01-13 11:24:46 +0000
 • Jeff Crwys
  signed 2021-01-08 17:46:59 +0000
 • Glenys Roberts
  signed 2021-01-08 13:39:08 +0000
 • Juliet Pritchard
  signed 2021-01-08 07:07:33 +0000
 • Tegwen Parri
  signed 2021-01-07 22:05:36 +0000
 • Manon Davies
  signed 2021-01-07 21:34:59 +0000
 • Liz Saville Roberts
  signed 2021-01-07 20:41:59 +0000
 • Thomasina Powell
  signed 2021-01-07 18:47:09 +0000
 • Rita Llwyd
  signed 2021-01-07 18:14:20 +0000
 • Karen Roberts
  signed 2021-01-07 18:14:06 +0000
 • Mark Strong
  signed via 2021-01-07 18:11:03 +0000
 • Hafwen John
  signed 2021-01-07 18:04:08 +0000
 • Peredur Owen Griffiths
  signed 2021-01-07 18:03:44 +0000
 • elwyn vaughan
  @elwyn04 tweeted link to this page. 2021-01-07 17:59:57 +0000
 • Elwyn Vaughan
  signed 2021-01-07 17:59:31 +0000
 • Elin Walker Jones
  signed 2021-01-07 17:54:56 +0000
 • Ema Owen
  signed 2021-01-07 17:52:30 +0000
 • Sian Thomad
  signed 2021-01-07 17:52:28 +0000
 • Helen Roberts
  followed this page 2021-01-07 17:45:03 +0000
 • Arwel Roberts
  signed 2021-01-07 17:44:27 +0000
 • Dave Morgan
  signed 2021-01-07 17:43:15 +0000
 • Helen Roberts
  signed 2021-01-07 17:43:13 +0000
 • Gaynor Williams
  signed 2021-01-07 17:35:57 +0000
 • Hugh Gwynne
  signed 2021-01-07 17:34:03 +0000
 • Elizabeth Eirwen Owen
  signed 2021-01-07 17:33:55 +0000
 • Wyn Williams
  signed 2021-01-07 17:32:29 +0000
 • Arthur Evans
  signed 2021-01-07 12:31:13 +0000
 • Moi Parri
  signed 2021-01-06 11:31:13 +0000
 • Griff Morris
  signed 2021-01-06 10:53:46 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.