Gwell offer diogelwch rhag Covid

Mae Fresh Air NHS yn griw o weithwyr gofal iechyd rheng flaen sy'n cydnabod pwysigrwydd SARS Co-V 2 yn yr awyr. Cefnogwch eu galwad ar i lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau bod mesurau ar waith mewn lleoliadau gofal iechyd, ar gyfer amddiffyn staff a chleifion rhag y feirws yn yr awyr.
Mae hyn yn cynnwys PPE gwell er mwyn eu hamddiffyn rhag y firws yn yr awyr.

Llofnodwch y ddeiseb os gwelwch yn dda.

 

Rydym ni, yr isod, yn cefnogi gweithwyr gofal iechyd yn eu brwydr yn erbyn Covid-19. Rydym yn galw ar i Lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau bod gwell PPE a mesurau eraill yn cael eu rhoi ar waith mewn lleoliadau gofal iechyd er mwyn amddiffyn staff a chleifion rhag y firws yn yr awyr.

Who's signing

william griffiths
Helen Owen
Llinos Griffith
Mari Gwilym
Janet Roberts
Meirion Davies
Carys Rowlands
D H Chilton
Gwawr Jones
Gill Griffin
Rhian Medi
H Llew Williams
Hugh Evans
Aled Lewis Evans
Meinir Huws
Mari Strachan
Awen Roberts
Huw Hughes
john ffrancon griffith
Nest Owen
Sioned Huws
Gwyn Jones
Paul Rowlinson
Peter Bolton
william griffiths
64 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 56 o ymatebion

 • william griffiths
  signed 2021-01-06 10:39:59 +0000
 • Helen Owen
  signed 2021-01-06 10:35:27 +0000
 • Llinos Griffith
  signed via 2021-01-06 07:12:26 +0000
 • Mari Gwilym
  signed 2021-01-05 21:55:51 +0000
  GORAU PO GYNTAF Y CAWN NI’R MAEN I’R WAL!

  RHOWCH BE SYDD EI ANGEN I’N GWEITHWYR ALLWEDDOL, YN ENWEDIG YM MYD IECHYD, YN YR ACHOS HWN.
 • Janet Roberts
  signed 2021-01-05 21:18:30 +0000
 • Meirion Davies
  signed 2021-01-05 20:30:03 +0000
 • Carys Rowlands
  signed 2021-01-05 18:57:12 +0000
 • D H Chilton
  signed 2021-01-05 18:08:36 +0000
 • Gwawr Jones
  signed via 2021-01-05 18:05:14 +0000
 • Gill Griffin
  signed 2021-01-05 18:04:46 +0000
 • Rhian Medi
  signed 2021-01-05 17:33:21 +0000
 • H Llew Williams
  signed 2021-01-05 17:21:18 +0000
 • Hugh Evans
  signed via 2021-01-05 17:07:45 +0000
 • Aled Lewis Evans
  signed 2021-01-05 17:04:30 +0000
 • Meinir Huws
  signed 2021-01-05 16:59:56 +0000
 • Mari Strachan
  signed 2021-01-05 16:53:01 +0000
 • Awen Roberts
  signed 2021-01-05 16:41:05 +0000
 • Huw Hughes
  signed 2021-01-05 16:35:04 +0000
 • john ffrancon griffith
  signed 2021-01-05 16:30:10 +0000
 • Nest Owen
  signed 2021-01-05 16:26:40 +0000
 • Sioned Huws
  signed 2021-01-05 16:17:40 +0000
 • Gwyn Jones
  signed 2021-01-05 15:55:39 +0000
 • Paul Rowlinson
  signed 2021-01-05 15:42:47 +0000
 • Peter Bolton
  signed 2021-01-05 15:42:19 +0000
 • william griffiths
  signed 2021-01-05 15:36:56 +0000
 • Marc Jones
  published this page 2021-01-05 15:14:35 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd