Cefnogwch ein nyrsus

Mae bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyflogi ymgynghorwyr drud i feddwl sut i arbed arian. Dyma'r bwriad anhygoel: Ymestyn sifftiau nyrsys hanner awr ychwanegol heb dâl.

Byddai'r cynnig, sy'n rhannu o ymgynghoriad ar hyn o bryd, yn golygu bod disgwyl i nyrs sy'n gweithio shifft 12 awr 30 munud (gyda hanner awr o seibiant di-dâl) weithio'r un shifft ond dim ond yn cael ei thalu am 11 awr 30 munud.
 
Ar hyn o bryd mae llawer o nyrsys yn cymryd eu seibiannau ar eu wardiau neu eu huned ac i bob pwrpas ar gael mewn argyfwng. Mae rheolwyr yn dibynnu ar ewyllys da staff gweithgar yn barod ac mae'r bwriad yma'n bygwth tanseilio morâl nyrsio ac ewyllys da yn llwyr.
 
I bob pwrpas, bydd y newidiadau yn golygu y bydd nyrsys amser llawn yn gorfod gweithio shifft ychwanegol y mis i wneud iawn am yr oriau di-dâl.

Who's signing

Marc Jones

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 1 ymateb

  • Marc Jones
    signed 2019-08-23 11:30:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.