Cau Tomen yr Hafod

 

Achosodd y tân diweddar ar Domen yr Hafod rhwng Johnstown a Rhiwabon gwmwl o fwg du trwchus. Gall llosgi plastigau a sbwriel greu deuocsinau a ffwrans, cemegau gwenwynig iawn sy'n medru lledu i'r gadwyn fwyd a chronni mewn mamaliaid mwy, gan gynnwys pobl.

Gorfodwyd y domen yn chwarel Hafod ar ein cymuned fwy na degawd yn ôl gan gynghorau ar Lannau Mersi, a oedd yn gweld hyn fel ffordd hawdd o gael gwared ar eu sbwriel. Er iddo gael ei wrthod gan Gyngor Wrecsam i ddechrau, fe’i ganiatwyd ar apêl gan y gweinidog amgylchedd ar y pryd, Carwyn Jones.

Mae angen ymchwiliad annibynnol arnom i ddarganfod sut y cychwynnodd y tân ac asesu'r peryglon a achoswyd gan y safle tirlenwi a'r mwg.

Mae angen i gynghorau eraill gymryd cyfrifoldeb am eu gwastraff a rhoi’r gorau i gymryd yr opsiwn hawdd o’i ddympio yng Nghymru.

Rydyn ni'n galw am gau Tomen yr Hafod ac ailgylchu neu ailddefnyddio'ch sbwriel.

 

Llofnodwch a rhannwch ein deiseb.

Yn dilyn y tân ar Domen yr Hafod, rydym yn galw am y canlynol:

- ymchwiliad annibynnol i ddarganfod sut y cychwynnodd y tân ac asesu'r peryglon a achoswyd gan y safle tirlenwi a'r cwmwl du.

- i gynghorau eraill gymryd cyfrifoldeb am eu gwastraff a rhoi'r gorau i gymryd yr opsiwn hawdd o'i ddympio yng Nghymru.

- cau tomen yr Hafod

Who's signing

Sion Jones
Rhys Tudur
Yvonne Evans
Geraint Jones
Stephen Taylor
Gwyneth Jones
Mary Connolly
Aled Lewis Evans
Chris Hodge
Tracey Williams
catrin Pritchard
David Reeves
Branwen Jones
18 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 13 o ymatebion

 • Sion Jones
  signed 2020-07-17 16:43:52 +0100
 • Rhys Tudur
  signed 2020-07-17 16:43:13 +0100
 • Yvonne Evans
  signed 2020-06-16 18:19:19 +0100
 • Geraint Jones
  signed 2020-06-06 20:17:22 +0100
 • Stephen Taylor
  signed 2020-06-03 09:42:45 +0100
 • Gwyneth Jones
  signed 2020-06-02 16:30:19 +0100
 • Mary Connolly
  signed 2020-06-02 15:33:40 +0100
 • Aled Lewis Evans
  signed 2020-06-02 12:59:18 +0100
 • Chris Hodge
  signed 2020-06-02 12:47:57 +0100
  Pam mae Lerpwl yn gallu gyrry ysbwriel i Gymru yn y lle cyntaf? Ac hefyd yn mynd â’n dŵr?


  Cofiwch Dryweryn
 • Tracey Williams
  signed 2020-06-01 18:17:45 +0100
 • catrin Pritchard
  signed 2020-06-01 16:50:30 +0100
 • David Reeves
  signed 2020-06-01 15:55:52 +0100
 • Branwen Jones
  signed 2020-06-01 15:10:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.