Cadw cyfyngiadau mewn lle

Cadwch y cyfyngiadau mewn lle!

Mae'r coronafeirws yn parhau i ledaenu yng ngogledd Cymru, ac mae'r rhan hon o'r wlad yn gweld mwy o achosion newydd o'r haint nag unrhyw ran arall o Gymru.

Rhaid i Lywodraeth Cymru gadw'r cyfyngiadau ar deithio mewn lle tan i ni weld fod ffigwr atgynghyrchu'r haint (ffigwr 'R') yn gyson ac yn sylweddol o dan 1, a bod y niferoedd sydd yn dioddef o'r haint ynghyd a nifer y marwolaethau yn disgyn dros y gyfnod o wythnosau ym mhob rhan o Gymru. 

Ychwanegu eich enw yma.

Who's signing

Gwyneth Roberts
Carys Evans
Sharon Williams
Hafwen Dorkins
Celt Roberts
Mari Gwent
Geraint Jones
Eleri Roberts
Lowri Mererid
Dyfir Gwent
Kenneth Griffiths
Owain Gwent
16 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 12 o ymatebion

 • Gwyneth Roberts
  signed 2020-05-31 13:28:09 +0100
 • Carys Evans
  signed 2020-05-21 18:44:44 +0100
 • Sharon Williams
  signed 2020-05-21 10:19:08 +0100
 • Hafwen Dorkins
  signed 2020-05-20 08:56:16 +0100
  Angen codi dirwyon i rheini sy’n croesi’r ffin i dros £1000. Tydi chydig o gannoedd yn ddim byd i bobol sy’n berchen ar dai Haf.
 • Celt Roberts
  signed 2020-05-20 00:07:08 +0100
 • Mari Gwent
  signed 2020-05-19 21:23:14 +0100
 • Geraint Jones
  signed 2020-05-19 21:00:06 +0100
 • Eleri Roberts
  signed 2020-05-19 20:53:20 +0100
 • Lowri Mererid
  signed 2020-05-19 19:20:34 +0100
 • Dyfir Gwent
  signed 2020-05-19 19:02:50 +0100
 • Kenneth Griffiths
  signed 2020-05-19 19:00:08 +0100
  Mor bwysig cael Y ffigwr R reit i lawr cyn symyd ymlaen a llacio’r lockdown.
 • Owain Gwent
  signed 2020-05-19 18:48:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.